Wszystko o audycie finansowym

Słowo „audyt” wywodzi się z łacińskiego języka i pierwotnie znaczyło ono osobę słuchającą. Ten wyraz z audytorem ma bardzo dużo wspólnego, ponieważ osoba audytująca będąca z zewnątrz przede wszystkim słucha pracowników i ludzi mających styczność z firmą. Jej zadaniem jest sprawdzenie zgodności procedur w przedsiębiorstwie, a nie szukanie winnych.

Definicja audytu finansowego

Audyt finansowy inaczej nazywany jest rewizją finansową. Jest to całościowe badanie sprawozdania finansowego przez audytora zewnętrznego, który oceni jego rzetelność i określi czy finansowy wynik jednostki przedstawiony jest bezbłędnie. Audyt finansowy ocenia sprawozdanie na podstawie:

– zgodności z przepisami prawa,
– zgodności z polityką finansową,
– zgodności z księgami rachunkowymi.

Z jakich etapów składa się audyt finansowy?

Czynności wykonywanych w ramach audytu finansowego jest bardzo dużo. Audytor swoją ocenę opiera na wynikach różnego rodzaju testów. Polegają one w dużej mierze na ocenie elementów systemu kontroli w firmie oraz podlegają weryfikacji przez osobę audytującą. Testy rzeczywiste inaczej nazywane są testami ostatecznymi. Wydają one końcową opinię i zakres błędów w sprawozdaniu finansowym jednostki. Cały audyt finansowy ma skomplikowaną procedurę i przebiega etapami.

Obejmuje wiele działów w przedsiębiorstwie, ponieważ błędy, jeżeli się pojawiają, nie wynikają jedynie z rozrachunków, często zawierają tam ukryte problemy firmy. Audyt obejmuje m.in prawidłowe odprowadzanie podatków od towarów i usług, sposób rejestracji operacji gospodarczych, księgi rachunkowe czy kontrole stanu środków finansowych i windykacje należności. Przeprowadzenie takiego audytu to nie lada wyzwanie, jednak pozwala on uchronić jednostkę przed jeszcze większymi stratami finansowymi oraz wskazać problematyczne kwestie, które powinny zostać w przyszłości rozwiązane.

Audyt finansowy – u kogo powinien zostać przeprowadzony?

Wymogi dotyczące audytów reguluje Ustawa o rachunkowości, która określa jednostki, w których audyt musi zostać przeprowadzony. Są to wszystkie banki, zakłady ubezpieczeń, spółki akcyjne oraz instytucje działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami inwestycyjnymi czy o funduszach inwestycyjnych i emerytalnych. Na audyt finansowy jednak coraz częściej decydują się firmy, które nie są zobligowane do corocznego jego wykonywania.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here